دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   پنجشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 مساله ای به نام حقوق بشر       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه حمایت از خانواده       خواسته وبهای آن       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی      

کلاهبرداری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(1 رای, میانگین 5.00 از 5)

کلاهبرداری و خیانت در امانت

 

 

 

کلاسه پرونده  76/1365 و1389 و1390 و 1391 تاریخ رسیدگی77/6/22 شماره دادنامه 783  و 784و785و786  شماره رایانه 74024

مرجع رسیدگی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران

شاکی : ح. ف -  به آدرس تهران خ ولنجک خ 25 طبقه سوم پلاک 11

متهم :1-ح .ل - با وکالت م . ا به آدرس تهران خ جمهوری اسلامی  چهارراه فلسطین ساختمان 51 طبقه سوم  و 2- ع . غ – تهران شهران کوچه بهار پلاک 50 شهرک زیبا   و   3-     م .غ  تهران  خ شهرزیبا  شهران کوچه بهار پلاک 50

اتهام : کلاهبرداری و خیانت در امانت

گردشکار – دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه اصول استنادی وی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- ح ل فرزند علی  37 ساله  با سواد مسلمان فاقد سابقه کیفری  اهل و ساکن تهران  مسلمان ایرانی 2- ع .غ فرزند معصوم 23 ساله  با سواد  اهل و مقیم  تهران مسلمان ایرانی فاقد سابقه کیفری   3- م. غ  فرزند  ولی مراد  با سواد اهل ابهر مقیم تهران مسلمان ایرانی فاقد سابقه کیفری  ردیف اول  دائر  به کلاهبرداری از آقای  ف   به مبلغ دویست و سی وسه میلیون ریال(233/000/000) وشرکت در تخریب قفل مغازه  شاکی  و سرقت گاو صندوق  وتصرف غیر مجاز  وی ردیف دوم دائر به خیانت در امانت نسبت به ده فقره چک  آقای ف    به مبلغ فوق  الذکر (233/000/000ریال) و ردیف  سوم  دائر به خیانت در امانت  نسبت به اسناد و مدارک  املاک آقای   ف   که در گاو صندوق بوده و معاونت  در بزه خیانت در امانت متهم  دوم آقای  ع.غ   بدین توضیح که شاکی آقای ح .ف  طی شکوائیه هائی اعلام نمود  جمعا  ده فقره چک  کلا به مبلغ بیست وسه میلیون و سیصد هزار ریال به متهم ردیف دوم سپرده تا وی با مراجعه  به بانک  در صورت  وجود موجودی  چکها را اخذ  والا اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نماید که بلحاظ نداشتن موجودی برای  چکها گواهی عدم پرداخت صادر و بدستور  آقای ف اقدام به طرح شکایت و اخذ جلب متهم اول می نماید در جریان  دادرسی پرونده های سابق  متهم با اغوای متهم دوم وسوم بدون پرداخت وجه چکها به صاحب و دارنده  واقعی چکها  یعنی آقای ف متهم  دوم را دادگاه  شعب 11و 224 آورده و او نسبت به شکایات گذشت می نماید  ضمنا متهم سوم نیز در تسهیل جرائم  حسب اظهارات شاکی  کمکها ئی نموده است   علاوه بر اینکه به وی (متهم3)  کلید  گاو صندوق مغازه شاکی  تحویل شده و حسب اضهارات شاکی مدارکی از داخل آن  سرقت و ربوده شده و به آقای  ل متهم اول تحویل شده است  که مدارک مذکور نزد آ قای ل کشف گردیده است متهم اول مغازه  ای نیز  از شاکی با قرارداد عادی خریدار ی نموده  که وی (شاکی ) نیز از آقایان ت خریداری کرده است بعللی  مغازه مذکور پلمپ  می شود  در قرار داد  عادی  وتعهد نامه ضمیمه به آن  در ص 2 قرار داد  که در پرونده استنادی کلاسه 75/236/1074   موجود است  اعلام شده مغازه پلمپ است و تحویل خریدار نشده است  وفروشنده ظرف 15 روز  بایستی مغازه  را تحویل خریدار بنماید  وشاکی اظهار  داشته  متهم  را با مراجعه به شهرداری  وپرداخت رشوه از  مغازه رفع پلمپ نموده آنرا عدوانا تصرف کلید و قفل را تخریب و گاو صندوق موجود  را به سرقت برده است  وبا فروشندگان سابق آقایان ت و ملک  را به نام ثالثی  انتقال  رسمی داده اند  علیهذا  با عنایت به شکایت شاکی  گزارش  حوزه انتظامی و آگاهی  اظهارات متهم دوم  در دایره  15 آگاهی  در تاریخ 1376/8/576و اعتراف به اینکه بدون رضایت شاکی به دادگاه مراجعه و از شکایات گذشت نموده و از این بابت وجوهی از متهم اول اخذ نموده است و نیز با توجه به اینکه متهم اول بر پرداخت وجه چکها ارائه ننموده و اظهار داشته بابت پرداخت وجه چکها به شاکی رسیدی اخذ ننموده است و از طرفی گواههائی که معرفی نموده بعضی اظهار داشته اند از پرداخت وجه اطلاعی ندارند و بعضی نیز گواهی کذب داده و در اظهار ات آنان و شهود دیگر قضائی موجود است آقای م اظهار داشته است (در دادگاه در تاریخ 1376/8/21 بعنوان گواه اطلاعی از پرداخت وجه چکها به شاکی ندارد آقای مهماندوست که بیان نموده در سه مرحله مبالغی بابت چکها به شاکی پرداخت نموده قادر به ارائه شماره چکها پرداختی نشده است و نمیداند بابت چند فقره از چکها این مبلغ پرداخت شده است و اظهار داشته آقای ر وبرادر آقای ل حضور داشته اند که در این مورد از آقای ر و برادر آقای ل تحقیق و اظهارات آقای م را تائید ننموده اند و آقای ر اظهار داشته من ندیدم آقای ل پولی به آقای ف داده باشد و آقای م اظهار داشته رسیدی نوشته شده توسط آقای م که آقای ل و م هر دو موضوع را تکذیب نموده اند و آقای ر اظهار داشته آقای ف زاده حاظر نبوده است در حالیکه آقای م اعلام نمود در آن جلسه آقای ف نیز حاضر بوده است از طرفی چندین تن در آگاهی حاضر شده و شهادت داده اند که متهم سوم جهت ارائه چکهائی که شاکی به متهم دوم سپرده بوده بیان داشته بایستی مبلغی پول شاکی به وی بدهد و با توجه به اقرار متهم دوم وسوم به اینکه وجود چکها را اخذ ننموده اند و چکها را از آقای فانی زاده اخذ وبرای اخذ مبالغ آتها و جلب متهم اول که صادر کننده بوده بایستی از طرف شاکی آقای ف اقدام نموده اند ونیز با عنایت به اینکه در قرار داد عادی فروش مغازه به متهم اول صراحتا ذکر شده مغازه تحویل وی نشده است وبعدا فروشنده بایستی ملک را تحویل نماید و از آنجا که متهم اقرار نموده است گاوصندوق آنجا بوده و حسب اظهارات شاکی اکنون وجود ندارد و نیز با توجه به اینکه متهم اول حق تخریب قفل و ورود به مغازه را بدون اینکه تحویل وی شود نداشته است و از انجا که کلید گاو صندوق به متهم 3 سپرده شده و خود وی اقرار نموده و مدارکی از داخل آن کسر که بعدا در ید متهم اول کشف شده است واحد از گواهان اظهار داشته در روزی که کلید گاو صندوق را شاکی اخذ نمود همانجا اعلام داشت مدارکی کسر است و سایر قرائن موجوده بزهکاری متهمان محرز است به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری از آنجا که متهم اول با توسل به حیله و فریب متهم 2 وجوه شاکی را ربوده است متهم اول را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و سی وسه میلیون ریال در حق شاکی آقای ف و پرداخت معادل مبلغ فوق در حق صندوق دولت بلحاظ کلاهبرداری و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده 47 قانون مذکور وی را به تحمل یک سال ونیم حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و به استناد ماده 667 قانون مذکور به استراد گاوصندوق سرقت شده به شاکی بلحاظ سرقت و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی وبا رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزاء نقدی ورفع تصرف از مغازه فروخته شده موضوع مبایعه نامه 74/8/15 بلحاظ تصرف غیر مجاز مغازه ومتهم دوم را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری بلحاظ خیانت در امانت ومتهم 3 را به استناد ماده مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید به استناد ماده 18 قانون مجازات اسلامی تحمل حبسها با رعایت ایام بازداشت قبلی است نسبت به بزه تخریب متهم اول از آنجا که تخریب جهت تصرف غیر مجاز و سرقت انجام شده بزه مستقلی محسوب نمیشود و به استناد ماده 46وماده 47 قانون مجازات اسلامی عقیده به منع پیگرد قانونی وی دارم پرونده نسبت به اتهام آقایان ک.س-ود.ت ومتهم اول ح.ل- دائر به تبانی در بردن مال غیر بوسیله تنظیم سند ملک بنام فرد ثالث بدون پرداخت دیون خود و اتهام آقای م دائر به اداء گواهی دروغ در دادگاه و اتهام دیگر آقای ل دائر به پرداخت رشوه به کارکنان شهرداری و نیز اتهام کارکنان شهرداری به اخذ رشوه مفتوح است رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی تهران – نورالدینی

 

 

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۲ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب