دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 مساله ای به نام حقوق بشر       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نحوه تقویم خواسته       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       اعساروتعارض مواد 2و18       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه حمایت از خانواده       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خواسته وبهای آن       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم      
>> صفحه اصلی آرای صادره توسط نورالدینی دردیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری تبصره 3ماده 7ایین نامه اجرایی ماده 81قانون نظام صنفی مصوب 1387/8/17وزیر بازرگانی (صنعت معدن و تجارت)و بند8صورتجلسه مورخ1387/9/26پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 1387/9/26در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حود اختیارات مر

تبصره 3ماده 7ایین نامه اجرایی ماده 81قانون نظام صنفی مصوب 1387/8/17وزیر بازرگانی (صنعت معدن و تجارت)و بند8صورتجلسه مورخ1387/9/26پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 1387/9/26در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حود اختیارات مر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 25/12/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ابطال بند 8 صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ 26/9/1387 کمیسیون نظارت قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می رساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت ( وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی، فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط « اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و « اخذ هزینه بازرسی که به

تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نهایتاً اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقباً کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدهمین جلسه کمیسیون ( مورخ 26/9/1387) و به شرح قسمت اخیر بند 8 صورتمجلس موصوف، میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول 000/200 ریال و در مرحله دوم 000/400 ریال تعیین و تصویب نموده است.
با عنایت به صدر مقررات ماده 81 قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون هرگونه قید و شرطی موظف به همکاری لازم با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفاً « نحوه همکاری» موکول به آیین نامه ای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آیین نامه اجرایی، « اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و بویژه اخذ هزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده 12 قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعاً نیازی به تاکید به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست. مضافاً این که منابع مالی هر اتحادیه به موجب شقوق چهارگانه ماده 31 قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ هزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن، خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (که مقرر می دارد: دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف می نماید وانگهی عبارت « ... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» مصرح در رأی شماره 333-9/8/1390 ( موضوع پرونده کلاسه 86/594) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آنست که مصوبات مذکور (معترضٌ عنه) با اهداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر می رسد، لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات، به تجویز مادتین 40 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در جلسه هیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول 20، 22، 34، 40، 138، 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اختیار حاصل از ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی و ایضاً بند 8 تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم (موضوع بند 8 مصوبه جلسه سه شنبه مورخ 26/9/1387 کمیسیون مارالذکر مورد استدعاست. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره 346-16/3/1391 و 433-20/3/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ 12/2/1391 که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان به شماره 9109980900006016 (موضوع کلاسه هـ/91/106) در تاریخ 31/2/1391 ابلاغ قانونی گردیده به استحضار می رساند: با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 333-9/8/1390 (موضوع کلاسه 86/594) که مقرر می دارد: « ... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» و با التفات به مقررات ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است» نظر به این که اخذ هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه بر اساس بند 8 تصمیم (صورتمجلس) پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ 26/9/1387 تجویز گردیده است و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان ( رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواهشمند است جهت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع بدواً جهت اظهار نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه 86/594 مطالبه، ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی هیأت محترم عمومی دیوان به شماره 333-9/8/1390 (موضوع کلاسه 86/594) نیز پیوست می باشد.
کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تنظیم صورتجلسه ای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به این که تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافاً این که این اقدام موجبات خروج کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و هیأت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند 8 صورتجلسه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم -26/9/1387 به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضاً اصول مسلم فقهی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال می باشد:
الف) «... فلکم روس اموالکم، لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه 279)
ب) « والذین فی اموالهم حق معلوم» سوره مبارکه معارج ( آیه 26)
ح) « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» سوره مبارکه نساء (آیه 29)
د) «... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه 194)
هـ) « حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی
و) « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی
ز) « صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع) با عنایت به جمیع مراتب مذکور، نظر به این که کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تسمک به یک دستورالعمل ( و نه قانون)، بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ هزینه توسط اتحادیه های صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط « الناس مسلطون علی اموالهم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می باشد. مضافاً این که به موجب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقهی « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه 36 سوره احزاب « و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا»، الزام و اجبار افراد صنفی به پرداخت 000/200 ریال در مرحله اول پلمپ و مبلغ 000/400 ریال در مرحله دوم تحت عنوان بازرسی و فک پلمپ بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت و خلاف اصول 20، 22 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر می رسد، لذا با اجازه حاصل از مادتین 40 و 41 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره 3ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی و همچنین بند 8 تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت صنعت، معدن و تجارت قم مورخ 26/9/1387 مورد استدعاست. "
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
.
.
.
" ماده 7)
نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.
تبصره1: نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از 10 تا 20 روز به دایر کننده مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.
تبصره2: فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط به بندهای 2، 7 و 11 آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب ( موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذی ربط توسط نیروی انتظامی انجام می گردد.
تبصره3: چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذی ربط فک پلمپ خواهد نمود.
تبصره4: کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. "
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
.
.
.
" بند 8:
نامه شماره 14614-16/9/1387 مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی به ذکر این مطلب می پردازد که اخذ مبلغ یکصد هزار ریال از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب که فک پلمپ می گردد تکافوی هزینه های جانبی را نمی دهد و الزاماً بایستی در مصوبه قبلی کمیسیون تجدیدنظر شود تا بار مالی که بر فک پلمپ واحدهای صنفی مترتب است فشار مضاعف بر سایر فصول بودجه مجمع امور صنفی وارد نکند. مع الوصف پس از طرح موضوع پیشنهادی مجمع توزیعی، خدماتی در جلسه و گزارش رئیس مجمع موصوف پیرامون هزینه های فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، جلسه وارد شور شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی هزینه بازرسی و فک پلمپ صنوف مورد بحث را به شرح ذیل مصوب و قرار شد مجامع امور صنفی ضمن ابلاغ آن به اتحادیه های تحت پوشش از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله اول000/200 ریال
هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله دوم 000/400 ریال "
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره 11183/1/126-17/5/1391 توضیح داده است:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شماره پرونده 9109980900006016 (پرونده کلاسه 91/106)
سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 91/106 با موضوع شکایت آقای حسین چنگیزی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (بازرگانی سابق) به استحضار می رساند:
1- با عنایت به اهمیت همکاری نیروی انتظامی و اتحادیه ها در خصوص پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و لزوم بازرسی این گونه واحدها و اقدامات لازم به منظور اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی به منظور تکمیل آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی اقدام به وضع تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی نموده، لذا تبصره مذکور در حقیقت مکمل آیین نامه فوق الاشاره می باشد و از ارتباط موضوعی کامل با آیین نامه فوق الاشاره برخوردار است.
2- تصویب بند 8 مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ 26/9/1387 بر اساس اختیارات ایجاد شده در تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی بوده است، لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم از وجاهت قانونی برخوردار بوده و وفق تبصره مذکور انجام گرفته است.لذا ادعای شاکی محترم در خصوص بند 8 مصوبه 26/9/1387 کمیسیون نظارت شهرستان قم فاقد وجاهت قانونی است.
3- برابر نامه شماره 5066-16/6/1384 مجمع امور صنفی توزیعی- خدماتی قم، اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی دارای هزینه هایی برای اتحادیه ها می باشد که در همین راستا کمیسیون نظارت به استناد تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی به موجب بند 3 مصوبه مورخ 22/1/1385 مقرر نمود، اتحادیه ها جهت تامین هزینه های مترتب بر واحدهای صنفی فاقد پراونه کسب و صدور اخطاریه جهت دریافت پروانه و اقدامات بعدی مبلغ 000/100 ریال از این گونه واحدها دریافت نمایند.
در سال 1387 مجمع امور صنفی توزیعی- خدماتی قم به موجب نامه شماره 14614-16/9/1387 مرقوم نموده، درخواستهای تخلیه بعد از پلمپ واحدهای صنفی به صورت بی رویه ای افزایش یافته و موجبات سوء استفاده بسیاری را فراهم آورده است به گونه ای که بسیاری از این واحدها با واریز مبلغ 000/100 ریال فک پلمپ نموده و به فعالیت قبلی خود ادامه می دهند. این امر تبعاتی از جمله اخلال در ارائه خدمات به شهروندان و نهایتاً نارضایتی ایشان اخلال در سامان دهی واحدهای صنفی را به همراه داشته. این در حالی است که این اقدام واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مخالف نص صریح ماده 12 قانون نظام صنفی می باشد که اشعار می دارد: « افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر گونه واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.»
با عنایت به مراتب مذکور کمیسیون نظارت شهرستان قم از یک سو به منظور جلوگیری از ادامه روند فوق و از سوی دیگر تامین هزینه های مالی اتحادیه ها ناشی از فک پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و سایر اقدامات لازم مرتبط، برابر تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی برابر بند 8 مصوبه 26/9/1387 اقدام به دو مرحله ای نمودن هزینه های مربوط به فک پلمپ واحدهای صنفی نمود. لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم وفق تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی می باشد."
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 و بند 8 صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/9/1387 با شرع مقدس اسلام، قام مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48210/30/11- 12/7/1391 اعلام کرده است:
" عطف به نامه شماره 56431/100/د41- 31/4/1391
موضوع تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17/8/1383 و بند 8 صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/9/1387، در جلسه مورخ 5/7/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48210/30/91-12/7/1391 اعلام کرده است که تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی و بند 8 صورتمجلس پانزدهمین جلسه مورخ 26/9/1387 کمیسیون نظارت قم، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- به موجب ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران در ارتباط با اجرای قانون مذکور به تصویب آیین نامه توسط وزیر بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به این که وضع ضابطه برای نحوه فک پلمپ و اخذ هزینه فک پلمپ و نیز اخذ تعهد برای فک پلمپ از جمله مصادیق نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نیست، بنابراین تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی و بند 8 صورتجلسه مورخ 26/9/1387 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم در تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریخيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب