دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت:
 
 بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نحوه تقویم خواسته       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       مساله ای به نام حقوق بشر       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       ماده 529 آیین دارسی مدنی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه حمایت از خانواده       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       اعساروتعارض مواد 2و18       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بخشنامه شماره 200/511-1391/1/28معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022ه-1390/6/21هیات وزیران

ابطال بخشنامه شماره 200/511-1391/1/28معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022ه-1390/6/21هیات وزیران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی
1گردش کار: شکات به شرح دادخواستها و شکایت نامه های تقدیمی در اعتراض به مصوبات مورد شکایت مفاداً اعلام داشته اند:
1- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اجازه تاسیس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی واگذار کرده و بدیهی است که اجازه تاسیس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئیات آن من جمله نصب تابلو می باشد که صرفاً معرف شعبه و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد و شهرداریها در این رابطه خدمتی ارائه نمی نمایند تا شوراهای اسلامی تعیین و مجاز به اخذ عوارض باشند.
2- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض شوند.
3- برابر بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال 28/12/1373وضع هرگونه عوارض بر بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی شود.
4- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، مفید اختیار شورای اسلامی در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد همچنین اختیار مندرج در بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.
5- به صراحت بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می بایست برای آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند. همچنین به موجب ماده 50 این قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و حکم مقرر در تبصره این ماده نیز دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملینمی باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می باشد، لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است و برابر ماده 53 قانون فوق الذکر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع می باشد. با عنایت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای طرف شکایت در تعیین عوارض برای بانکها با عناوین مختلف مانند عوارض بر محل فعالیت بانکها، عوارض کسب و پیشه، بهاء خدمات شهری از بانکها، عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها، عوارض افتتاح و سالیانه بانکها، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها، عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کرده اند.
متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
" ماده 16- عوارض تابلو:
1-16- استاندارد تابلو قابل نصب در پیشانی مغازه و بر روی بام که از اخذ عوارض معاف می باشد، باید حداکثر 150 سانتیمتر طول، 50 سانتیمتر عرض و 30 سانتیمتر پیش آمدگی داشته باشد.
2-16- تابلوهایی که مشمول اخذ عوارض می گردند.
الف- تابلوهای شناسایی:
هر واحد تجاری فقط جهت شناسایی نوع شغل خود و اسم و فامیل می تواند از یک تابلو و در حد استاندارد استفاده نماید که از پرداخت عوارض معاف می باشد. (نوشته می بایستی فارسی باشد).
تبصره: در صورتی که نوشتار تابلو لاتین باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی می گردد.
الف-1- عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زیر محاسبه می گردد.

الف-2- در صورتی که نوشتار تابلو تبلیغاتی خارجی باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهای تبلغایت محاسبه می گردد.

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
ماده 14: تابلوهای مشروحه زیر از پرداخت هزینه های بهای خدمات تبلیغات محیطی معاف می باشند.
ه) تابلوهای منصوب بر سر در واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی به مساحت حداکثر 4 مترمربع، به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بیمه ها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری
« لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آن»
ردیف عنوان شعبات سال 1386 پیشنهادی شهرداری سال 1387 (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال 1387 (ماهیانه- ریال)
1 شعبات مرکزی تا 100 متر بنا 000/000/1 000/2000/1
1/1 شعبات مرکزی از 101 متر به بالا 000/500/1 000/800/1
2 شعبات فرعی تا 100 متر بنا 000/500 000/600
1/2 شعبات فرعی از 101 متر به بالا 000/700 000/850
3 صندوقهای قرض الحسنه 000/25 000/30

ردیف عنوان شعبات سال 88 پیشنهادی شهرداری سال 1388 (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال 1388 (ماهیانه- ریال)
1 شعبات مرکزی تا 100 متر بنا 000/200/1 000/440/1 000/440/1
1/1 شعبات مرکزی از 101 متر به بالا 000/800/1 000/160/2 000/160/2
2 شعبات فرعی تا 100 متر بنا 000/600 000/720 000/720
1/2 شعبات فرعی از 101 متر به بالا 000/850 000/020/1 000/020/1
3 صندوقهای قرض الحسنه 000/30 000/36 000/36

« لایحه برقراری عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و عابر بانکها یا دستگاه ATM و نظایر آن»
ردیف عنوان شعبات پیشنهادی شهرداری سال 1389 (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال 1389 (ماهیانه- ریال)
1 شعبات مرکزی تا 100 متر بنا 000/440/1 000/700/1
1/1 شعبات مرکزی از 101 متر به بالا 000/160/2 000/600/2
2 شعبات فرعی تا 100 متر بنا 000/720 000/850
1/2 شعبات فرعی از 101 متر به بالا 000/020/1 000/200/1
3 صندوقهای قرض الحسنه 000/36 000/40
4 عابر بانکها یا دستگاه ATM شعبات مرکزی و سایر نقاط سطح شهر 000/60 000/50

تعرفه عوارض صنفی ماهیانه سال 1388 شهر مریانج (ارقام به ریال)
ردیف شرح اقلام عوارض مصوب قبلی پیشنهادی مصوب جدید
333 عوارض حق افتتاح موسسات مالی و اعتباری و بانکها 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا
334 عوارض سالیانه موسسات مالی و اعتباری و بانکها 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا

تعرفه عوارض صنفی ماهیانه سال 1389 شهر مریانج (ارقام به ریال)
ردیف شرح اقلام عوارض مصوب قبلی پیشنهادی مصوب جدید
347 عوارض حق افتتاح موسسات مالی و اعتباری و بانکها 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 5×P×S 5×P×S
348 عوارض سالیانه موسسات مالی و اعتباری و بانکها 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا

تعرفه عوارض صنفی سال 1390 شهرداری مریانج
کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
0104003 عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×5×%10
عوارض سالیانه سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×1×%10
S1 : مساحت زیربنای بانک یا موسسه
P : قیمت منطقه ای

تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری مریانج
کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
0104003 بهای خدمات و عوارض افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهایقرض الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها P : قیمت منطقه ای دارایی
S1 : مساحت اعیان ( زیربنای بانک یا موسسه)
عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها: S1×p×5
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها: S1×P×1
بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه:
0104003 عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×5×%10
عوارض سالیانه سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه:
S1 : مساحت زیربنای بانک یا موسسه
P : قیمت منطقه ای

کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
103003 بهای خدمات و عوارض افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها p :قیمت منطقه ای دارایی
S1 : مساحت اعیان (زیربنای بانک یا موسسه)
عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها: S1×p×5
عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری وقرض الحسنه ها:S1×P×1


عوارض تابلو سال 1387
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1388
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1389
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1390
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1391
ماده 34: عوارض تابلوها


8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
عوارض تابلو سال 1392
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه.
عوارض تابلو سال 1393
ماده 33- عوارض تابلوها
ردیف نوع تابلو مدت نصب
6 تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانهای انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، موسسات مالی و اعتباری) سالانه ......
سالانه تا اندازه 6 مترمربع P4
روزانه از 1 مترمربع تا 15 مترمربع 3500 ریال
روزانه از 1 مترمربع تا 30 مترمربع 7000 ریال
روزانه از 1 مترمربع تا 60 مترمربع 10000 ریال

صورتجلسه شورای اسلامی شهر خنجشهرستان خنجاستان فارس صورتجلسه: 132
شماره جلسه: 132ساعت تشکیل جلسه: 10:00 تاریخ تشکیل جلسه 14/11/1387محل تشکیل جلسه: دفتر شورا

ردیف دستورجلسه متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد
1 تقاضای شهرداری محترم مبنی بر نحوه و مبلغ وصول عوارض پیمانکاری، پسماندها و بانکهای واقع در محدوده شهر به منظور اجرا از ابتدای سال 1388 با توجه به نامه معاونت محترم امور عمرانی استانداری - 498-13/11/1387

ردیف دستورجلسه خلاصه مذاکرات
1 با وصول عوارض پیمانکاری، پسماندها و بانکها به شرح ذیل موافقت گردید:
1- وصول 1% پیمانکاری از کلیه قراردادهای عمرانی و خدماتی واقع در محدوده مصوب شهر
2- هزینه خدمات
الف- شعب بانکها ماهیانه 000/500/1 ریال
ب- .......
ج- .....
د-شعب بانکهای خصوصی ماهیانه 000/500/1 ریال

تعرفه: 2048 شهرداری آران و بیدگل
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی در محدوده و حریم مصوب شهر
تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدذول زیر می باشد.
ردیف نوع فعالیت ستون 1f ستون 2f ستون 3 f ستون 4 f
8 بانکها 37/1% 1/1% 93% 84%
9 موسسات مالی و اعتباری 6/1% 87% 74% 67%
10 پست بانک 6/1% 87% 74% 67%
11 موسسه قرض الحسنه 27% 22% 18% 16%

نامه شماره 32345/11-3/3/1390 شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و پیشه از پزشکان و بانکها و موسسات مالی و اعتباری برابر تعرفه سال 1389 مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.

ماده 5- عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض الحسنه

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1392 ( به ریال)
ردیف فهرست بهاء خدمات شهرداری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391 مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1392 دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول بهاء خدمات شهری
63 خدمات شهری بانکهای دولتی
64 سرپرستی بانکها 100/380/4 115/037/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
65 شعب بانکهای درجه یک و باجه ها 100/650/3 615/197/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
66 شعب بانکهای درجه دو و باجه ها 600/102/3 990/567/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
67 شعب بانکهای درجه سه و باجه ها 600/737/2 240/148/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
68 خدمات شهری بانکهای خصوصی
69 سرپرستی بانکهای خصوصی 100/380/4 115/037/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
70 شعب بانکهای خصوصی و باجه ها 600/737/2 240/148/3 ماهیانه حوزه استحفاظی

تبصره یکم (1):
تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی باشند.
ز- تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 ( به ریال)
ردیف فهرست بهاء خدمات شهرداری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1392 مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1393 دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول
64 خدمات شهری بانکهای دولتی
65 سرپرستی بانکها 115/037/5 000/793/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
66 شعب بانکهای درجه یک و باجه ها 615/197/4 000/8327/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
67 شعب بانکهای درجه دو و باجه ها 990/567/3 000/103/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
68 شعب بانکهای درجه سه و باجه ها 240/148/3 000/620/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
69 خدمات شهری بانکهای خصوصی
70 سرپرستی بانکهای خصوصی 115/037/5 000/793/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
71 شعب بانکهای خصوصی و باجه ها 240/148/3 000/620/3 ماهیانه حوزه استحفاظی

13-65 شعب بانکها (عوارض پایه) سال 1381 مساحت زیربنا × P 1% + 500000
سال 1382 مساحت زیر بنا× P 1% + 550000
سال 1383 مساحت زیربنا× P 1% + 600000

عنوان: عوارض بر محل فعالیتهای بازرگانی، اداری، خدماتی، تجاری .... کد: 1403
تاریخ تصویب قبلی:
شرح محاسبه عوارض محلی بانکهای (خصوصی و دولتی) و پست بانک 000/200/4 ریال
بند16-1- نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی بر اساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری
نظر به میزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زیر پیشنهاد می گردد:
1- بانکها 100%متراژ زیربنای مصوب نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1391 (به ریال)
ردیف عنوان بهاء عوارض محلی و خدمات شهری مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391 دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول بهاء خدمات شهری و عوارض
64 سرپرستی بانکها 100/380/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
65 شعب بانکهای درجه یک و باجه ها 100/650/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
66 شعب بانکهای درجه دو و باجه ها 600/102/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
67 شعب بانکهای درجه سه و باجه ها 600/737/2 ماهیانه حوزه استحفاظی
68 شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها 100/555/2 ماهیانه حوزه استحفاظی
69 شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها 100/190/2 ماهیانه حوزه استحفاظی


آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای تیران، آران و بیدگل، دزفول، ارومیه، مریانج، بوشهر، تبریز، قم، تهران، شاهرود و کرمان به موجب لوایحی به شماره های 3662/53-13/4/1394، 975-2/5/1393، 1680-19/10/1394، 5804/15-7/3/1392، 1233/93/ش-19/4/1393، 1991/ش-10/7/1391، 3731-4/ش/ت-13/6/1393، 367/ش/ق-21/1/1389، 726-11/1/1389، 17025/160-23/6/1393، 11/30090-20/11/1390، 2149-6/10/1393 و شهردار قم به موجب لایحه شماره 107931-30/4/1392 مفاداً اعلام کرده اند که:
" 1- طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد.
2- با استناد به ماده 77 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرداری اختیار اخذ عوارض بهای خدمات شهری را دارند.
3- با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 52 این قانون نافی صلاحیت شورا برای وضع عوارض به طور مطلق و عام نمی باشد.
4- مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عرضه کالا و خدمات حسب مورد از شمول پرداخت مالیات معاف گردیده و معافیت منظور شده در قانون مشمول معافیت از پرداخت عوارض شهرداری نمی شود.
5- وضع عوارض بهای خدمات شهری مربوط به فعالیت بانک نمی باشد بلکه بابت استفاده از خدمات شهرداری به جهت محل فعالیت خود بایستی عوارض بهای خدمات شهری را پرداخت نماید. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
به موجب بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می باشد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند. مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و بجنورد به شرح مذکور در ردیفهای 2 و 8 جدول گردش کار بنا به درخواست شاکی، مبنی بر ابطال از تاریخ صدور، موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب