دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 نحوه تقویم خواسته       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       ماده 529 آیین دارسی مدنی       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       اعساروتعارض مواد 2و18       لایحه حمایت از خانواده       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       خواسته وبهای آن       مساله ای به نام حقوق بشر       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای سید رهام حسینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداریها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارائه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتن های تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقرمی باشد و شوراهای اسلامی حق تصمیم گیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات رسانی فرا استانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض می باشد و صراحتاً در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد که در این خصوص رأی هیأت عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره 362- 21/5/1392 که مشابه می باشد بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست می باشد. علی ای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه ای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسالمی گردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می باشد. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391
الف: عوارض بر دکلها
در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرار کننده و ... در محدوده شهر کرد و حریم آن می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.
روش محاسبه / فرمولT=a*p*Hm
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد.
کاربری ضریب سال 1391
مسکونی/ آموزشی/ بهداشتی 3
اداری/ تجاری/ صنعتی 2
فضای سبز 5/1
T = عوارض ماهانه به ریال
a = ضریب کاربری:
Hm = ارتفاع دکل
p = قیمت منطقه ای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال
دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری خود ایستا نصب شده و برروی آنها انواع آنتن نصب می شود.
ب: عوارض بر آنتن ها
1- مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن ( رادیویی، مایکروویو، موبایل، دیتا و ...) نصب شده بر روی هر دکل:
الف: برای آنتن های میله ای و سکتور موبایل تا طول 1 متر و آنتن های یاگی مشبک و صفحه ای تا قطر 5/1 متر 50 درصد مبلغ T تعیین می شود.
ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند الف 80% مبلغ T تعیین می شود.
ج: برای سایر اشیاء و کاربریهای غیر مخابراتی 30% مبلغ T تعیین می شود. ( به غیر از دوربینهای هواشناسی و کنترل ترافیک
2- برای نصب آنتن های پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود 50% عوارض T تعیین می شود.
ج: ساماندهی با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکلها و آنتن ها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه، شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکلهای مخابراتی و سایر تاسیسات مصوب اجلاس کمیسیونهای فرهنگی شوراهای مراکز استانها اقدام نماید. –
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

رئیس شورای اسلامی شهر "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 2145/1/93-18/8/1393 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره 9309980900034411-21/5/1393 در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبهاخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی، به استحضار می رساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده 50 قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعیین تکلیف در خصوص وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی در این قانون، عوارض بر تاسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتن های تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می باشد، شوراها حق تصمیم گیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض می دارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمت رسانی شرکت به صورت محلی می باشد می بایست عوارض به حساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهره برداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار می گیرد ضمن این که این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز می گردد. لذا با توجه به این که مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تاسیسات مخابرات بر اساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد در خصـوص تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب