دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 خسارت معنوی و تقویم آن به پول       مساله ای به نام حقوق بشر       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       نحوه تقویم خواسته       ماده 529 آیین دارسی مدنی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       اعساروتعارض مواد 2و18      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بند 6بخش 13فصل2تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394مبنی بر وضع عوارض 5%حق النظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب

ابطال بند 6بخش 13فصل2تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394مبنی بر وضع عوارض 5%حق النظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 25/3/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند 6 فصل دوم بخش 13 تعرفه بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض « حق النظاره» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی مندرج در بند 6از بخش 13 فصل 2 عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج
شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال 1394، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 5% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری کرج نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بند 6 بخش 13 فصل دوم تعرقه عوارض سال 1394 به اخذ این گونه عوارض تصریح کرده است. متن بند 6 فصل دوم به قرار زیر است:
« عوارض 5% حق النظاره: عوارض مذکور مربوط به 5% مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی که توسط مهندس ناظر بایستی به حساب واریز گردد. ضمناً در هنگام صدور پایان کار در صورت افزایش بنای مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد.»
{ 5% * مساحت کل زیر بنا * مبلغ تعداد طبقات* ضریب تعداد طبقات}
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
1- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:
الف) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد: برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد سال 1387 مجلس شورای اسلامی، ارائه هر گونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف، که مندرج در ماده 12 قانون یاد شده است، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است.
ب) وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. طبق قانون مالیاتهای مستقیم، مهندسان ناظر و دفاتر خدماتی آنها، مبالغی را به عنوان مالیات به دولت می پردازند و پرداخت مبالغی به عنوان عوارض به شهرداری توسط کسانی که نقش نظارتی بر ساخت و سازهای شهری دارند، قانونی نیست چرا که به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزده درآمدهای ماخذ مالیات از پرداخت عوارض معاف است لذا درآمدهای مهندسان ناظر، هم طبق قانون مالیاتهای مستقیم دریافت می شود و شوراهای اسلامی از اخذ عوارضی دیگر ممنوع می باشند.
اخذ حق النظاره های مهندسی علاوه بر مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان حق النظاره های مهندسی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
حال از آن جا که با توجه به مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض حق النظاره ی مهندسین، برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق مواد 50 و 52 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است، لذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض مورد اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری مستدعی است.
2- مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
1 27/9/1391 664 ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق-14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر قم
2 17/6/1393 1018 ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 مصوب شورای اسلامی شهر از جمله عوارض حق النظاره خدمات مهندسی ( به میزان 5 درصد) شورای اسلامی شهر اراک
3 11/3/1394 273 دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. ( وضع 3 درصد عوارض) شورای اسلامی شهر دولت آباد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 664 با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق-14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388و 1387 اقدام به ابطال مصوبه یاد شده کرده است. این صحیح است که این رأی و آرای دیگر ذکر شده در فوق، در مقام ایجاد وحدت رویه نیست اما با عنایت به این که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاتر نسبت به تصمیمات شوراهای اسلامی می باشد باید در موارد مشابه نسبت به تصمیمات دیوان تمکین گردد تا از هرج و مرج جلوگیری به عمل آید. لازم به ذکر است که در رأی مذکور هیأت محترم دیوان عدالت اداری صراحتاً به خلاف قانون بودن اخذ این وجوه اشاره کرده بود به همین علت ابطال مصوبه از زمان تصویب از سوی آن مقام محترم می تواند نسبت به این اقدامات خلاف قانون جنبه بازدارندگی داشته باشد. لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء نمی کند که از مهندسان شهری مانند قم 3 درصد و از شهر دیگر 4 یا 5 درصد عوارض حق النظاره دریافت گردد.
بخش سوم: نتیجه و خواسته
نتیجه این کـه نظر بـه این کـه در مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مرجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض «حق النظاره های مهندسی» به میزان 5 درصد با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 92، 88 و 12 قانوندیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 6- عوارض 5% حق النظاره
عوارض مذکور مربوط به 5% مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی که توسط مهندس ناظر بایستی به حساب واریز گردد. ضمناً در هنگام صدور پایان کار در صورت افزایش بنای مازاد بر پروانه مابه التفاوت عوارض مذکور محاسبه و اخذ خواهد شد.
5%× مساحت کل بنا ×مبلغ تعداد طبقات×ضریب تعداد طبقات "
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره 94/1033- 22/3/1395 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1395 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آرای شماره 664-27/9/1391 و 273-11/3/1394 مصوبات شوراهای اسلامی شهر قم و شهر دولت آباد ( استان اصفهان) در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند 6 بخش 13 فصل2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره وضع کرده است، بنابراین بند 6 مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب