دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us




   پنجشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خواسته وبهای آن       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نحوه تقویم خواسته       مساله ای به نام حقوق بشر       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       لایحه حمایت از خانواده       اعساروتعارض مواد 2و18       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات ابطال بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 ازتاریخ تصویب

ابطال بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 ازتاریخ تصویب

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی با استناد به رأی شماره 247-2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض « تغییر کاربری» به علت خروج شورای اسلامی شهر کرج از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی در خواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.

بخش اول:
مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوب شورای شهر کرج راجع به عوارض تغییر کاربری
شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال 1394، برای تغییرکاربری مبادرت به وضع عوارض نموده و شهرداری کرج نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بخش 11 فصل دوم تعرفه عوارض سال 1394 همچنین به موجب مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 28/10/1393 به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. این مصوبه به قرار زیر است:
ردیف شرح تغییرکاربری تعرفه عوارض
1 تغییر کاربری مسکونی به تجاری در پهنه الف 250 p
2 تغییرکاربری مسکونی به تجاری در سایر پهنه ها 200 p
3 تغییر کاربری خدماتی به تجاری در پهنه الف 300 p
4 تغییر کاربری خدماتی به تجاری در سایر پهنه ها 250 p
5 تغییر کاربری ادرای به تجاری در همه پهنه ها 120 p
6 تغییر کاربری مسکونی به اداری در همه پهنه ها 15 p
7 تغییر کاربری صنعتی به تجاری در همه پهنه ها 200 p
8 تغییر کاربری اداری به مسکونی 15 p
9 تغییر کاربری خدماتی به مسکونی 100 p
10 تغییر کاربری خدماتی به اداری 150 p
11 تغییر کاربری صنعتی به مسکونی 1 p
12 تغییرکاربری مسکونی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها 100 p
13 تغییر کاربری اداری به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها 80 p
14 تغییر کاربری خدماتی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها 150 p
15 تغییر کاربری در حریم به تجاری 250 p
16 تغییر کاربری در حریم به اداری و صنعتی 150 p
17 تغییر کاربری به مسکونی در حریم 50 p
18 تغییر کاربری اداری به صنعتی 100 p
19 تغییر کاربری صنعتی به شهربازی در همه پهنه ها 50 p
20 تغییر کاربری اداری به شهربازی در همه پهنه ها 50 p
21 تغییر کاربری مسکونی به شهربازی در همه پهنه ها 70 p
22 تغییر کاربری خدماتی به شهربازی در همه پهنه ها 50 p
23 تغییر کاربری مسکونی به صنعتی 100 p
24 تغییر هر نوع کاربری به غیر از تجاری به پمپ بنزین و CNG 30 p
25 تغییر کاربری صنعتی به اداری 25 p
26 عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی در حریم شهر پس از اخذ مجوزهای قانونی 25 p
بخش دوم:
1- مغایرت مصوبه با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و مجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورای شهر، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
1 14/11/1380 354 الی 358 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
2 11/10/1384 561 ابطال مواد 3 و 4و 5 مصوبه شماره 5/82/2342 -23/4/1383 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده 4 آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری 50 درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج
3 25/6/1386 347 و 348 ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران به شماره 20949/608/160-6/11/1383 شورای اسلامی شهر تهران
4 7/9/1390 381 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س-3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز
5 2/2/1391 4 ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چها رگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود
6 2/5/1391 247 ابطال مصوبه سال 1382 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس
7 11/10/1391 717 اخذ قمستی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج- مصوب 13821- خلاف قانون است شورای اسلامی شهر کرج
8 6/11/1393 1818 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل
9 11/12/1393 1945 الی1975 ابطال تبصره های 2، 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج
10 25/3/1394 350 ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393 شورای اسلامی شهر رامیان
2- خروج از حدود اختیارات:
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر کرج که صلاحیتی برای
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.
3- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:
بند 26 جدول عوارض فوق با عنوان « عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح این که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضٌ عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر کرج بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.
دادنامه 247 سال 1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س -3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری « عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه 1818- 6/11/1393 در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات محترم دیوان عدالت اداری پنهان می ماند.
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرحهای تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیر هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هر گونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.
چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند، و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته هایی باکیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان، تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض « تغییر کاربری» با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بخش 11- فصل 2:جدول شماره 9
تغییر کاربریها برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری می یابند.
ردیف شرخ تغییر کاربری تعرفه عوارض
1 تغییر کاربری مسکونی به تجاری در پهنه الف P250
2 تغییرکاربری مسکونی به تجاری در سایر پهنه ها P 200
3 تغییر کاربری خدماتی به تجاری در پهنه الف P 300
4 تغییر کاربری خدماتی به تجاری در سایر پهنه ها P 250
5 تغییر کاربری اداری به تجاری در همه پهنه ها P 120
6 تغییر کاربری صنعتی به تجاری در همه پهنه ها P 200
7 تغییر کاربری مسکونی به اداری در همه پهنه ها P 15
8 تغییر کاربری اداری به مسکونی P 15
9 تغییر کاربری خدماتی به مسکونی P 100
10 تغیر کاربری خدماتی به اداری P 150
11 تغییر کاربری صنعتی به مسکونی P 1
12 تغییرکاربری مسکونی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P 100
13 تغییر کاربری اداری به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P 80
14 تغییر کاربری خدماتی به تالار پذیرایی در کلیه پهنه ها P 150
15 تغییر کاربری در حریم به تجاری P 250
16 تغییر کاربری در حریم به اداری و صنعتی P 150
17 تغییر کاربری به مسکونی در حریم P 50
18 تغییر کاربری اداری به صنعتی P 100
19 تغییر کاربری صنعتی به شهربازی در همه پهنه ها P 50
20 تغییر کاربری اداری به شهربازی در همه پهنه ها P 50
21 تغییر کاربری مسکونی به شهربازی در همه پهنه ها P 70
22 تغییر کاربری خدماتی به شهربازی در همه پهنه ها P 50
23 تغییر کاربری مسکونی به صنعتی P 100
24 تغییر هر نوع کاربری به غیر از تجاری به پمپ بنزین و CNG P 30
25 تغییر کاربری صنعتی به اداری P 25
26 عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی در حریم شهر پس از اخذ مجوزهای قانونی P 25
27 تغییر کاربری تجاری واداری به ورزشی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد.
28 تغییر کاربری تجاری به مسکونی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد.
29 تغییر هر نوع کاربری به خدماتی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد.
30 تغییر هر نوع کاربری به هتل و متل مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد.
31 تغییر هر نوع کاربری به مذهبی و آموزشی مشمول عوارض تغییر کاربری نمی کردد.
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره 94/1033- 22/3/1395 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 247- 2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش 11- فصل 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش 11 فصل 2 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین



تاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/723
شماره دادنامه: 296
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب نامه شماره 45146/ت50080ه-1393/12/24 هیات وزیران
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری تاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/556، 93/859، 88/173
شماره دادنامه: 318 الی 320
موضوع رأی: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛تهران؛و شیراز در تغیین عوارض نقل و انتقال املاک ؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
شاکی: - آقای اکبر نجاری 2- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی 3- آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسویتاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 90/625-93/930، 209-94/701، 354
شماره دادنامه: 331 الی 327
موضوع رأی: تعیین عوارض از بانکها ؛ موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز؛آران و بیدگل ؛تبریز و کرمان است و ابطال می شود
شاکی: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میریتاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/667
شماره دادنامه: 295
موضوع رأی: ابطال ماده 45دستور العمل اجرایی تاسیسفعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393/5/28شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منتقضی نشده است
شاکی: شرکت تضامنی اردوخانی و کریمیان با مدیریت آقای بابک اردوخانیتاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/1147، 727، 605، 44، 92/1233
شماره دادنامه: 309 الی 313
موضوع رأی: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای شهرهای کرمانشاه؛خرم آباد؛زرقان؛محمدشهر؛مشکین دشت؛در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی 3- آقای مهدی نوروزی چلنگرتاریخ: 26 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/299، 1143، 1136، 746، 710، 627، 509، 342، 246، 95/271
شماره دادنامه: 298 الی 307
موضوع رأی: عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمری های سازمان تامین اجتماعی
شاکی: شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه نظری و الهام اهردهیتاریخ: 05 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 95/505
شماره دادنامه: 297
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران تاریخ: 12 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/1032
شماره دادنامه: 316
موضوع رأی: عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387
شاکی: آقای محمد بیاتتاریخ: 20 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/419
شماره دادنامه: 274
موضوع رأی: عدم ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال 1385
شاکی: آقای غلامحسین حیدرزادهتاریخ: 20 مرداد 1395
کلاسه پرونده: 94/51 هـ.ع
شماره دادنامه: 272
موضوع رأی: بطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-30/5/1387 وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238/ت40001هـ-19/3/1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-24/6/1388 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب