دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   پنجشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       مساله ای به نام حقوق بشر       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه حمایت از خانواده       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       ماده 529 آیین دارسی مدنی       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       اعساروتعارض مواد 2و18       خواسته وبهای آن      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 19/5/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 57456 – 24/4/1393 اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، به استحضار می رساند، حسب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات مربوط به آن معادل 56 درصد از سهام شرکت دولتی ذوب آهن اصفهان طی قرارداد شماره 6930-21/3/1392 به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردیده که نامه شماره 6931-21/3/1392 سازمان خصوصی سازی کشور موید این موضوع می باشد. همچنین معادل 17 درصد دیگر از سهام این شرکت طی قرارداد شماره 33700/43-28/12/1392 به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی است بابت رد دیون دولت انتقال یافته که نامه شماره 2042/32-7/2/1393 سازمان خصوصی سازی کشور در تایید این انتقال می باشد. از طرفی رأی شماره 250-24/3/1388 آن هیأت عمومی محترم که در خصوص واگذاری 66 درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان بازنشستگی کشور و تامین اجتماعی که در عداد سازمانهای دولتی بوده، اصدار یافته دلالت بر این دارد.
که: « این واگذاری مغیر ماهیت حقوق شرکت و تبدیل آن شرکت به بخش خصوصی نیست و شرکت مذکور همچنان وابسته به سازمانهای دولتی بوده و شعب دیوان در دعاوی مردم علیه آن شرکت صالح به رسیدگی خواهند بود.» با عنایت به این که پیش از واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان به دو سازمان موصوف این شرکت 100% دولتی بوده و در حال حاضر با واگذاری 73 درصد سهام این شرکت به سازمانهای مزبور دارای وضعیت مشابه شرکت ملی نفتکش ایران می باشد علی رغم این موضوع بعضی شعب دیوان این شرکت را از اعداد موسسات و شرکتهای موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و بعضی از شعب دیوان خود را صالح دانسته و اقدام به رسیدگی می نمایند که شعب محترم 3 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای پرسنل این شرکت آراء معارض به تفکیک زیر صادر کرده اند. لذا با اعلام مراتب، عنداللزوم رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطابق رأی وحدت رویه شماره 250-24/3/1388 آن هیأت عمومی مورد استدعا می باشد:
الف) رأی شعبه محترم 3 دیوان عدالت اداری که علی رغم اعلام این شرکت در لوایح تقدیمی مبنی بر واگذاری و انتقال بیش از 50 درصد از سهام شرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی خود را صلاح دانسته و اقدام به رسیدگی نموده است:
شعبه 3 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 910803 با موضوع دادخواست آقای حیدر محزونی ریزی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی اعاده به خدمت، اقدام به رسیدگی نموده که منجر به صدور دادنامه شماره 9209970900200959-22/4/1392 مبنی بر ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت وی گردیده است.
ب) رأی شعبه محترم 4 دیوان عدالت اداری که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت و رد شکایت نموده است.:
شعبه 4 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 912670 با موضوع دادخواست آقای محمود خانی به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه حقوق سال 1382 با احتساب خسارت تاخیر تادیه به استناد به مواد 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طی دادنامه شماره 92099709001320-27/5/1392 قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروضه فوق طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم مبنی بر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار می باشد."
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900041013، با موضوع دادخواست آقای حیدر محزونی ریزی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 9209970900300959-22/4/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق قسمت اخیر بند (ک) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به آزادگانی که با احتساب سنوات ارفاقی موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بازنشسته شده اند اجازه داده نشده که به خدمت اعاده شوند و تا حلول سی سال خدمت واقعی ادامه خدمت دهند بنابراین با توجه به مراتب فوق و این که طرف شکایت با لحاظ سنوات ارفاقی موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان شاکی را بازنشسته نموده است که مغایر بند «ک» صدرالذکر به نظر می رسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت وی صادر و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900091459با موضوع دادخواست آقای محمود خانی حبیب آبادی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه حقوق سال 1382 به موجب دادنامه شماره 9209970900401320-27/5/1392 بهشرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بر مبنای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصاء و بر همین مبنا شکایت به طرفیت موسسات و مراجع غیر دولتی در دیوان قابل طرح نیست و نظر به این که شرکت خوانده خصوصی و غیر دولتی می باشد علی هذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت را نداشته و مستنداً به ماده 48 از قانون مارالبیان قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره کار و رفاه تامین اجتماعی اصفهان صادر و اعلام می دارد و مقرر است دفتر پرونده ضمن منگنه و شمارش به مرجع ذی صلاح ارسال گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمي شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب