دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       اعساروتعارض مواد 2و18       مساله ای به نام حقوق بشر       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خواسته وبهای آن       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       نحوه تقویم خواسته       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       لایحه حمایت از خانواده       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات حکم موضوع مصوبه شماره 7907/ت31781هـ-13/2/1384 هیأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مـرکز آمـار ایـران تسری نـدارد

حکم موضوع مصوبه شماره 7907/ت31781هـ-13/2/1384 هیأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مـرکز آمـار ایـران تسری نـدارد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 94

تاريخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 96/224

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مرکز آمار ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره 18364/95-1/8/1395 اعلام کرده است که:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در خصوص تعمیم فوق العاده جذب به میزان 50 درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویب نامه شماره 7907/ت31781هـ-14/2/1384 صادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نیز توسط سایر همکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال رسیدگی است، لـذا خواهشمند است در جهت رعایت بهداشت قضایی و بـه منظور جلوگیری از طـرح پرونده های

بیشتر در دیوان، طبق ماده 89 قانون، موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد.

برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

1- دادنامه شماره 9509970956300891-14/2/1395 به شماره پرونده 9209980905005195 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به آقای حمیدرضا مهاجر.

2- دادنامه شماره 9409970956000098-19/1/1394 به شماره پرونده 9209980900069216 صادره از شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به آقای حسین جعفری.

ضمناً در خصوص خواسته فوق الذکر موارد ذیل به استحضار می رسد:

1- طبق مفاد تصویب نامه شماره 54274/ت27612هـ-28/10/1381 فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان 45 درصد افزایش یافته است. این تصویب نامه طی تصویب نامه دیگر هیأت وزیران به شماره 33839/ت/30740هـ-24/6/1383 و همچنین نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به مرکز آمار ایران نیز تسری یافته و کارکنان این مرکز در زمان اجرای تصویب نامه از مزایای آن بهره مند بوده اند.

2- با جایگزینی مصوبه شماره 7907/ت/31781هـ-14/2/1384 و ابطال مصوبه شماره 54274/ت27612هـ -28/10/1381، فوق العاده جذب از 45 درصد به میزان 50 درصد افزایش یافته است. لازم به یادآوری است قبلاً کارکنان مرکز آمار ایران به موجب مصوبات همان سازمان از مزایای مورد نظر بهره مند بوده اند.

3- وظایف مرکز آمار ایران به عنوان متولی تهیه و تولید آمار در کشور طبق ماده 3 قانون مرکز و مواد 54 و 68 قانون بـرنامه پنجم توسعه جـزء وظایف حاکمیتی و امـور ستادی بوده و این امر بـه درستی در بند «ی» ماده 8 قانون

مدیریت خدمات کشوری تایید گردیده است.

4- طبق ماده 2 قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکیلاتی مرکز واضح است که این مرکز همواره به عنوان یکی از معاونتهای آن سازمان انجام وظیفه نموده و رئیس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوق الذکر به عنوان معاون رئیس سازمان شناخته می شود.

5- طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره 56060/1-19- 24/4/1386 با انحلال سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور و تبدیل آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و تمامی موسسات هر دو معاونت نیز در نهاد ریاست جمهوری ادغام گردید. هر دو معاونت مذکور و کارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ایران از مزایای مصوبه استفاده نموده اند. در حال حاضر نیز با تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی، کارکنان هر دو سازمان از مزایای مصوبه در قالب تفاوت تطبیق مندرج در احکام استخدامی خود بهره مند هستند.- رئیس مرکز آمار ایران

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905005195 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا مهاجر به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و به خواسته تعمیم فوق العاده جذب به میزان 50% حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره 861-17/5/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه از آنجایی که مشتکی عنه صریحاً اعلام نموده کـه مرکز آمار ایـران زیـر مجموعه معاونت بـرنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می باشد و طبـق

مصوبه شماره 32213ت30493-15/7/1383 پنجاه درصد فوق العاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ 1/1/1383 افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره 7907ت/031781-14/2/1384 پنجاه درصد موضوع مصوبه فوق الذکر به کارکنان نهاد رئیس جمهور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تسری یافته است و شاکی نیز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق ( مرکز آمار ایران) می باشد لذا شمول مصوبه  فوق الذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 891-14/2/1395 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اولاً به موجب مواد 2 و 3 قانون مرکز آمار ایران و مواد 54 و 68 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز مذکور زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره 33839/ت30740/هـ هیأت وزیران فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری تصویب نامه شماره 7907/ت31781-14/2/1384 هیأت ویران قابل تسری و تعمیم به کارکنان مرکز آمار ایران به میزان مقرر در مصوبه شماره 32312/ت3049-15/7/1383 هیأت وزیران می باشد. ثانیاً: حکم مقنن د رماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور مبین آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاههای مصرح در این ماده حق ندارند وجوهی را تحت عنوان کمک به واحدهای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده 80 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است که دستگاههای اجرایی مرکزی در موارد لزوم حداکثر تا 10% از اعتبارات هزینه ای مصوب نود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند. ثالثاً: بـا توجه به استفساء مصرح در مـاده 17 مکرر در قانون محاسبات عمومی که پرداخت و بـه وزارتخانه و

موسسه و شرکت دولتی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر تجویز نماید جایز دانسته نمی توان با وجود مصوبات هیأت وزیران که فوقاً ذکر شد و با رعایت همین ماده 71 قانون مبحوث فیه وضع شده و این مصوبات نیز از ناحیه دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده رأی معترض عنه را مشمول این ماده قرار داد. رابعاً: برابر رأی وحدت رویه شماره 164-20/12/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوق العاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده 19 قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعهد ناشی از الزام خارج از قرارداد و نوعی از ضمان قهری است و ایجاد ذمه برای دولت می نماید و دستگاه دولتی مکلف به تامین محکوم به با رعایت مقررات می باشد. لذا بنا به جهات فوق رأی معترض عنه از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده 79 قانون دیوان حکم به تایید و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 42 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900069216 با موضوع دادخواست آقای حسین جعفری به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تعمیم فوق العاده جذب به میزان 50% حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره 9309970904201310-26/6/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره 54274/ت/27612-28/10/1381 دولت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب به میزان 45% کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره 33839/ت/ 30740-24/6/1383 دولت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره 7907/ت/31781-12/2/1384 دولت مبنی بـر افزایش فوق العاده جذب از 45% بـه 50% (تسری مصوبـه شماره 32213/ت/30493-15/7/1383 دولت بـه

کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره 54274/ت27612-28/10/1381 و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره 56060-1-19-24/4/1386 مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل به 1- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و 2- معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره 65656-15/2/1382 معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدهای استانی سازمانها و موسسات فوق الذکر و کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور می باشند. مستنداً به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تعمیم فوق العاده جذب مصوبه شماره 7907/ت/31781-12/2/1384 از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام می دارد. رأی صادره طرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 98-19/1/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره 54274/ت27612-28/10/1381 تنها برای نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین گردیده بود بر اساس مصوبه شماره 33839/ت30740-23/6/1383 مزایای مصوبه مذکور به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و   برنامه ریزی کشور تسری یافته و در سال 1384 هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 7907/ت/31781-14/2/1384 میزان فوق العاده جـذب مصوبه 1381 را به میزان 50 درصد برای کارکنان نهـاد ریاست جمهوری و

کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین نموده و آنچه که از ظهور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام می گردد آن است که مصوبه مذکور تنها شامل کارکنان نهاد ریاست جمهوری و ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و تسری آن به کارکنان مرکز آمار نیاز به تصریح دارد و کارکنان مرکز آمار در زمره کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نهاد ریاست جمهوری نمی باشند بنابراین تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدام می گردد. رأی صادره که برخلاف مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق مصوبه شماره 542740/ت27612هـ-28/10/1381 هیأت وزیران، فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان 45% افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره 17220/ت28845هـ-3/4/1382 هیأت وزیران، از تاریخ 1/4/1382 لغو شده است. متعاقباً هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 33839/ت20740هـ-22/6/1383 پرداخت وجوه موضوع تصویب نامه شماره 542740/ت27612هـ-28/10/1381 هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مرکز و استانها را مجاز اعلام کرده است.

در مصوبـه شمـاره 7907/ت31781هـ-13/2/1384 هیـأت وزیران، فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست

جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل فوق العاده جذب موضوع تصویب نامه شماره 32213/ت30492هـ-15/7/1383 افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره 33839/ت20740هـ-22/6/1383 هیأت وزیران، مصوبه شماره 542740/ت27612هـ-28/10/1381 هیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران تعمیم یافته است و مصوبه 542740/ت27612هـ-28/10/1381، به موجب مصوبه 17220/ت28845هـ-3/4/1382 لغو شده است، بنابراین برخورداری کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران از فوق العاده موضوع مصوبه پیش گفته هیأت وزیران تا زمان حاکمیت آن در 1/4/1382 بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره 7907/ت31781هـ-13/2/1384 هیأت وزیران برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مـرکز آمـار ایـران تسری نـدارد، بنابرایـن موجبی برای تعمیم حکم آن به کارکنان غیر از ستاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره  9409970956000098-19/1/1394 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 89 قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب