دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   جمعه, ۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت:
 
 ماده 529 آیین دارسی مدنی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       نحوه تقویم خواسته       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       لایحه حمایت از خانواده       اعساروتعارض مواد 2و18       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات موضوع رأی: ابطال ردیف 35 و تبصره های آن از سالهای 1389 الی1392 و ردیف 28 سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع 2 درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی

موضوع رأی: ابطال ردیف 35 و تبصره های آن از سالهای 1389 الی1392 و ردیف 28 سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع 2 درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

 

تاریخ: 08 اسفند 1396


کلاسه پرونده: 487/96


شماره دادنامه: 1239


موضوع رأی: ابطال ردیف 35 و تبصره های آن از سالهای 1389 الی1392 و ردیف 28 سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع 2 درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی


شاکی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد


~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1239
تاريخ دادنامه: 8/12/1396
کلاسه پرونده: 96/487
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف 35 و تبصره های آن) از سالهای 1389 الی 1392 (ردیف 28) سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره 8008/96/443-6/3/1396 اعلام کرده است که:
" به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
با احترام:
در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عـوارض برای بانکها را نخواهد داشت و مـوید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت
اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)
1- ابطال ردیف 35 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
2- ابطال ردیف 35 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
3- ابطال ردیف 35 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1391 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
4- ابطال ردیف 35 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
5- ابطال ردیف 28 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
ب) مستندات طرح  موضوع:
1- وحدت ملاک رأی شماره 344-21/4/1388 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر
2- وحدت ملاک رأی شماره هـ/86/58/52-11/6/1387 شورای هماهنگی بانکهای استان
3- وحدت ملاک رأی شماره 2-16/1/1389 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
4- وحدت ملاک رأی شماره 362-21/5/1392 ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
5- وحدت ملاک رأی شماره 1043 الی 1057-3/9/1394 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
6- وحدت ملاک رأی شماره 406، 407-2/6/1387 ابطال مصوبه شهرداری تهران
7- وحدت ملاک رأی شماره 241-7/6/1390 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
8- وحدت ملاک رأی شماره 724 الی 759-11/10/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
9- وحدت ملاک رأی شماره 219-26/4/1391 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
10- وحدت ملاک رأی شماره 221-26/4/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
11- وحدت ملاک رأی شماره 321 الی 326-12/5/1395 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره ...
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
ج-1- مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
ج-2- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12  قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.
ج-3- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان   پیشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج-4- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سـال 1381 و تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سال 1387 شـوراهای اسلامی تنها
اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج-5- به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 « برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً » به موجب این قانون صورت         می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و ... صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار      می باشد.
ج-6- بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج-7- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 17/2/1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تـولیدکنندگان و دارنـدگان و ارائـه دهندگان خـدمات ممنوع بـوده و حسب بند 11 مـاده 12 قانون مذکور
خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج-8- طبق  بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکها نمی باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285-23/6/1395 رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 13/5/1394 اعضای هیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- 35) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال 1389:
" 35 ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره1: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده
تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند 2 درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه همزمان با واریز به حساب شهرداری نسخه های فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند. "
ب- 35) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال 1390:
" 35 ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
2 % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره1: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز  فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره3: مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
ج- 35) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال 1391:
" 35 ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
2 % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره1: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز  فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره3: مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ 8/1% توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد. "
د- 35) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال 1392:
" 35 ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
2 % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره1: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز  فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره3: مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد. "
هـ-28) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال 1393:
" 35 ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
2 % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره1: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز  فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره3: مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961001608-26/2/1396 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 96/487- 17/4/1396 در خصوص دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1389 الی 1392 و ردیف 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد، همگی با موضوع عوارض آگهی تبلیغاتی در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال
بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.
ثانیاً: به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده « قوانین و مقررات مربوط به اعلام تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ثالثاً: همان گونه که در تبصره 1 تمامی دریفهای عوارض مورد اعتراض شاکی، ذکر شده است، عوارض آگهی های تبلیغاتی، صرفاً به آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد و اساساً اسمی از بانکها در آن ذکر نشده است. لذا به لحاظ حقوقی کلیه بانکها من جمله بانک سپه تخصصاً از شمول تبصره مذکور خارج می باشند و اصلاً چنین عوارضی به بانکها تعلق نمی گیرد و ادعای مطروحه کاملاً بی اساس و خلاف واقع می باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت  مطروحه و تایید ردیفهای مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1388، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین بروزرسانی ( يكشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۴ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب