دفتر وکالت سید نورالدین نورالدینی

Home Sitemap Contact Us
   سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت:
 
 نحوه تقویم خواسته       سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)       ماده 529 آیین دارسی مدنی       خسارت معنوی و تقویم آن به پول       لایحه حمایت از خانواده       لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری       بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی ازقراررد درخواست اعاده دادرسی       رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور       مساله ای به نام حقوق بشر       کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم       نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(4)الحاقی به قانون اساسی       اعساروتعارض مواد 2و18       متن اصلاحی ماده 14 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق       خواسته وبهای آن       رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور      
>> صفحه اصلی قوانین و مقررات قوانین و مقررات رأی شماره ۲۷۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی

رأی شماره ۲۷۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
(0 votes, میانگین 0 از 5)

 

رأی شماره ۲۷۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۱۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۸

شماره ۹۸۰۳۳۱۴-۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با موضوع: «ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۲۶

شماره دادنامه: ۲۷۶۳

شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۱۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حسینعلی قرائی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین‌نامه جدید استخدامی اعضاء هیئت‌علمی در سال ۱۳۹۱ بوده است، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که شعب دیوان با استنباط‌های متفاوت آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۸۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین نامجویان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته پرداخت وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه ذخیره مرخصی شاکی حسب اعلام مدیر امور اداری ۲۸۰ روز بوده است از طرفی دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیئت‌امنا می‌باشند و به موجب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ هیئت‌امنا محدودیت حداکثر سقف ۴ ماه ذخیره مرخصی لغو گردیده و می‌توان بدون رعایت سقف مرخصی را ذخیره نمود و در زمان بازنشستگی نیز مدت مرخصی ذخیره‌شده قابل بازخرید می‌باشد لذا شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۴۹۳ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.

ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۸۶۰ با موضوع دادخواست آقای جواد مدن حقیقی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی و … به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۳۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی با احتساب فوق‌العاده هیئت‌امنا و حق اولاد و عائله‌مندی را نموده است با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره ۲۸۹۹ـ ۱۳۹۰/۸/۴ نظر به اینکه اولاً به موجب بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مقرر شده که فوق‌العاده هیئت‌امنا در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه شود.

ثانیاً: وفق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم رعایت آن الزامی است. ثالثاً: وفق رأی شماره ۳۷۴ـ ۱۳۸۵/۶/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله‌مندی تأیید شده است. رابعاً: آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۵۱ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ در تأیید لزوم محاسبه فوق‌العاده هیئت‌امنا در مرخصی ذخیره و کسر کسور قانونی از آن می‌باشد. خامساً: رأی شماره ۳۵۷ـ ۱۳۸۴/۷/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان در ابطال محدودیت میزان مرخصی ذخیره ایجادشده در تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‌نامه استخدامی هیئت‌علمی می‌باشد. سادساً: محاسبه و پرداخت مرخصی ذخیره وی بدون محدودیت و سقف ۴ ماه مقرر در تبصره ۶ ماده ۴۲ ابطال شده و با محاسبه فوق‌العاده مذکور در حق اولاد و عائله‌مندی محرز نبوده و لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد فوق‌الذکر و ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌ها و ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت وجوه مرخصی ذخیره شاکی با اعمال و محاسبه فوق‌العاده هیئت‌امنا و حق اولاد و عائله‌مندی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۸۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۰ با موضوع دادخواست آقای افراسیاب شایگانی با وکالت آقای روح‌اله دهقان به طرفیت پارک علم و فناوری استان شیراز و به خواسته ۱ـ پرداخت حقوق مربوط به ۱۵۸ روز مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده ۲ـ احتساب فوق‌العاده هیئت‌امنا در پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۸۱۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت خواسته‌های شاکی به شرح لایحه ارائه‌شده از سوی وکیل وی که به شماره ۴۵۹۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ ثبت دفتر شعبه گردیده مطالبه حقوق مربوطه به ۱۵۸ روز مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده و احتساب فوق‌العاده ویژه هیئت‌امنا در پاداش پایان خدمت می‌باشد نظر به اینکه شاکی به موجب حکم تأییدیه برقراری حقوق بازنشستگی صادره از سازمان بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است خواسته‌های مذکور شاکی مستنداً به رأی شماره ۳۵۷ـ ۱۳۸۴/۷/۱۰ و رأی وحدت رویه شماره ۴ـ ۱۳۹۰/۱/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

د: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای حسینعلی قرائی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق‌العاده مربوط به ایام مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۷ـ ۱۳۹۳/۷/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه، نامبرده از اعضاء هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و تابع دستورالعمل‌ها و مقررات خاص وزارت متبوع در خصوص حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها مربوط می‌باشد و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت‌علمی در هر سال حداکثر تا ۲۰% از اعضاء هیئت‌علمی برخوردار از بازخرید یا ذخیره مرخصی می‌باشند که در خصوص مشارالیه ضوابط و مقررات مبنی بر موافقت ذخیره مرخصی اعضاء هیئت‌علمی رعایت نشده است و موجب ذخیره شدن مازاد مرخصی استفاده‌نشده وی بدون هیچ‌گونه سند معتبری در هر سال گردیده درحالی‌که تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین‌نامه استخدامی مزبور نامبرده چنین حقی نداشته و حقی که برخلاف مقررات و ضوابط باشد حق تلقی نمی‌گردد، بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اینکه آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد منصرف از نامبرده می‌باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ محدودیت ۴ ماه ذخیره مرخصی مذکور در تبصره ۶ ماده ۲۸ آیین‌نامه اداری، استخدامـی اعضاء هیئت‌علمی را لغو کرده است، بنابراین از سال ۱۳۷۹ به بعد منعی برای ذخیره کردن مرخصی بیش از ۴ ماه وجود ندارد. ثانیاً: گرچه مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین‌نامه اداری، استخـدامی اعضـاء هیئت‌علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۶۷ و مـاده ۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب سال ۱۳۴۷ و رأی وحدت رویه شماره ۹۴۲ـ ۱۳۸۶/۹/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات اینکه شخص مستخدم در تعطیلات تابستان درخواست استفاده از مرخصی نموده و دانشگاه با آن مخالفت کرده است و ارائه دلیل برعهده خود مستخدم است، لیکن از آنجایی که شاکیان پرونده‌ها در هنگام بازنشستگی برگ تسویه‌حساب دریافت کرده‌اند و در برگ تسویه‌حساب میزان مرخصی ذخیره آنان قید شده است که به منزله تأیید استحقاق شاکیان به این میزان و عدم استفاده آنان از مرخصی‌های استحقاقی در طول دوره خدمت به دلیل مخالفت دانشگاه با استفاده از آن بوده است و وجود برگ تسویه آنان را از ارائه دلیل بیشتر بی‌نیاز می‌کند، بنابراین به لحاظ حذف محدودیت سقف ذخیره‌سازی و وجود برگ تسویه‌حساب در دست آن‌ها، آراء به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۳ )  

فهرست اصلی

نمایش فید ها

هیچ آدرس خبرخوانی مشخص نشده است.

تبلیغات

دفتر ازدواج 371 تهران با سفره عقد و مکانی مناسب جهت برگزاری مراسم عقد  در خدمت شما است

آدرس: تهران بلوار فرحزادی تقاطع بلوار دریا ابتدای بوستان دوم شرقی پلاک 1 ط دوم

تلفن 02188378600 و 02188374889

09192222075

 

https://lh3.googleusercontent.com/rjxY4xnHVNTKCMF00vgLZjJVeiwb5yIlBZx1z0PRm8tjFbPKKKkYE20dO1tdvBdasnzwIg=s85 https://lh3.googleusercontent.com/zUaO7YEPvdcJD4iHLPfUQ9EgUXVlnem2SrjOId0eOWWj27B759oARWrZSv615P8q6G5Z=s85https://lh3.googleusercontent.com/Vk0Wx0XXgIKE6rXM_y99o5XzmgjOLXmbnGCRAvLsZ2OGkLCeHEn_g5rmjs6g3KjQE2ITXMU=s113

اوقات شرعي

روز :
ماه :
مراكز استان :
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب