حقوق اداری

کمسیون ماده 100

فهرست مطالب

کمیسیون ماده صد چیست؟
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.
در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد:
1- احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن2- عدم احداث  پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ3-  تجاوز به معابر شهر4-  استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و  شهرسازی در احداث بنا5- تغییر کاربری غیرمجاز6- تخلف  مهندس ناظر ساختمان
اعضای کمسیون م 100
1-  نماینده  دادگستری2-  نماینده  شورای شهر3-  نماینده  فرمانداری4-  نماینده  شهرداری در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.
روند اجرایی  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
⦁    پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد.⦁    در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است.⦁    شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.⦁    مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند .⦁    رای این کمیسیون قطعی می باشد.
انواع تخلفات ساختمانی در ساختمان ها 
.1    تفکیک اعیانی‌های تجاری بدون مجوز یا برخلاف ضوابط.2    قطعه بندی زمین بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک عرصه.3    تقسیم یک واحد ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک اعیانی.4    تغییر کاربری.5    تغییرات در آپارتمان.6    تغییر نوع استفاده ساختمان.7    تبدیل استفاده باغ (با قطع اشجار).8    تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری و..9    استفاده حرف پزشکی از واحدهای مسکونی.10    احداث بالکن.11    احداث در مناطق ممنوعه.12    احداث بدون پروانه ساختمان.13    احداث ساختمان در اراضی فاقد کاربری.14    احداث ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز.15    احداث اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی.16    احداث اعیانی مازاد بر پروانه اعم از کم یا بیشتر از تراکم مجاز.17    احداث اعیانی بیشتر از ارتفاع مندرج در پروانه یا مغایر با ضوابط.18    احداث ساختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع دیگر همان ملک.19    عدم رعایت عقب کشی املاک از برهای اصلاحی معابر و خیابانها.20    عدم رعایت بهداشت در ساختمان.21    عدم رعایت ایمنی بنا در ساختمان.22    عدم رعایت استحکام بنای ساختمان.23    اشرافیت به املاک و ساختمانهای مجاور

مطلب

بیشتر بخوانید

 

مطلب:

رای کمیسیون ماده 100

«صاحبان املاک واقع در محدوده شهر، برای انجام هر نوع عملیات ساختمانی بایستی اقدام به اخذ پروانه نمایند و در صورت فقدان آن، ماموران شهرداری می توانند از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورند.»

در مواقعی که مأموران شهرداری به علت نبود پروانه از ادامه فعالیت ساختمانی جلوگیری می کنند؛ باید موضوع را ظرف حداکثر یک هفته از زمان جلوگیری از فعالیت ساختمانی، در کمیسیون ماده 100 مطرح کنند.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده صد شهرداری

اصولاً رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری 2 مرحله ای است.

مرحله اول

ابتدا در کمیسیون ماده 100 رسیدگی انجام شده و رای صادر می گردد.

مرحله دوم

در صورتی که شهرداری و یا مالک اعتراضی داشته باشند، در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:لینک

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

رای صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ و رای این کمیسیون توسط وکیل دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جهت آشنایی با دلایل نقض رای این کمیسیون در دیوان عدالت اداری و نحوه طرح اعتراض به رای کمیسیون ماده صد در آن دیوان همراه ما باشید.

دلایل نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ 

به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رای به تخریب صادر می کند یا پرداخت جریمه؛ بنابراین در ادامه به بررسی دلایل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای جریمه کمیسیون  و نحوه شکایت و اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ می پردازیم.به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رای به تخریب صادر می کند یا پرداخت جریمه و در هر 2 صورت رای بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و رای کمیسیون تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

 دلایل نقض آرای تخریب عبارتست از :

عدم ارجاع امر به کارشناس

کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رای تخریب مکلف به احراز ضرورت تخریب بنا مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است که غالب شعب دیوان عدالت اداری اعتقاد دارند احراز این 2 مورد از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است.

تبعیض در مورد رای تخریب

در مواردی دیده شده که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک محل در مورد ساختمانی رای به تخریب صادر نموده لیکن در مورد ساختمان مجاور با همان تخلف مشابه رای به پرداخت جریمه صادر نموده است؛ چنین تبعیضی برخلاف اصل 19 قانون اساسی مبنی بر لزوم تساوی افراد در برابر قانون بوده و از موارد نقض رای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری است.

 عدم جلوگیری از تخلف ارتکابی توسط شهرداری 

عدم ابلاغ فرم خلاف جهت دفاع

اگر رایی از کمیسیون بدون انجام تکلیف ابلاغ صادر گردد این رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

عدم توجه به قابلیت و امکان اجرای رای تخریب

چنانچه اجرای رای تخریب منجر به خسارت به ساختمان های مجاور یا قسمت های مجاز ساختمان موضوع پرونده گردد، رای تخریب قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

نکته مهم دیگر آن که در مواردی که ساختمان کامل نشده باشد نیز با توجه به ماده ۲۰۲ آیین نامه حفاظت کارگاه ساختمانی تخریب قسمتی از ساختمان که باعث ریزش ناگهانی قسمت های دیگر گردد ممنوع است  

تشدید رای جریمه به رای تخریب در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ممنوع است 

صدور رای برای ساختمانهای خارج از شهر

 

دلایل نقض رای جریمه:

 

مجهول بودن ضرایب تعیینی 

مطالبه وجه مازاد بر میزان مقرر قانونی

مبنای محاسبه ارزش معاملاتی ملک ۸۵ درصد ارزش منطقه ای آن است؛ گاه دیده می شود که کمیسیون ماده صد در رای خود صد درصد ارزش منطقه ای را مبنا قرار می دهد که چنین رایی قابل نقض در دیوان عدالت اداری است.

تعیین جریمه بر اساس قیمت ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف .

 عدم ابلاغ فرم خلاف جهت دفاع

این موضوع که در بند ۴ بخش فوق توضیح داده شد نیز از موارد نقض رای جریمه در دیوان عدالت اداری است.

عدم رعایت ملاک های موثر در تعیین جریمه:

الف- موقعیت ملک از نظر مکانی

ب- تناسب جریمه با نوع استفاده از فضای ایجاد شده

ج- تناسب جریمه با نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی

تعیین دو جریمه برای یک تخلف 

صدور رای خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد

و……..

 

بیشتر بخوانید:لینک

شماره تماس :

آدرس برای مراجعه حضوری : تهران -سعادت آباد-خیابان فرحزادی-بین دادمان و دریا-بوستان دوم شرقی-پلاک 1-طبقه دوم

مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون ماده 100

به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رای به تخریب صادر می کند یا پرداخت جریمه و در هر 2 صورت رای بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و رای کمیسیون تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است 

بیشتر بخوانید:لینک

شماره تماس :

آدرس برای مراجعه حضوری : تهران -سعادت آباد-خیابان فرحزادی-بین دادمان و دریا-بوستان دوم شرقی-پلاک 1-طبقه دوم

بیشتر بخوانید:لینک

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *